Teatr Powszechny w Łodzi

Contact


Powszechny Theatre in Łódź
21 Legionów Street, 91-069 Łódź
tel. 42 633 25 39
e-mail: teatr@powszechny.pl
 
  • Secretariat/Artistic organization
Katarzyna Barska
tel. 42 632 38 87
fax 42 636 18 14
e-mail: sekretariat@powszechny.pl

  • Sales and Marketing Coordinator
Miłosz Słota
tel. 42 633 25 39 ext. 329
e-mail: milosz.slota@powszechny.pl
 
  • Sales and Tickets Department
Manager: Celina Żukowska
open: Tuesday – Friday from od 9.00 AM to 7.00 PM, Saturday and Sunday from 1.00 PM to 7.00 PM
tel./fax 42 633 50 36
tel. 42 633 25 39 ext. 314
e-mail: bilety@powszechny.pl
 
  • Promotion amd Advertising Department Manager/Education Specialist
Andrzej Jakubas
tel. 42 633 25 39 ext. 317
e-mail: andrzej.jakubas@powszechny.pl
 
  • PR and Advertising Specialist
Justyna Tomczak
Tel. 42 633 25 39 ext. 324
e-mail: justyna.tomczak@powszechny.pl
 
  • Department of accounting
Chief accountant: Małgorzata Kwiecińska
Tel. 42 633 25 39 ext. 306
e-mail: ksiegowosc@powszechny.pl
 
  • Literary department
Literary manager: Anna Maria Dolińska
tel. 42 633 25 39 ext. 303
e-mail: anna.dolinska@powszechny.pl
 
  • Technical department
Manager: Edward Kołtek
tel. 42 630 33 95
e-mail: techniczny@powszechny.pl
edward.koltek@powszechny.pl
deputy manager: 42 630 72 68
 
  • International Festival of Plays Pleasant and Unpleasant
Artistic director: Ewa Pilawska
e-mail: ewa.pilawska@powszechny.pl
tel. 42 632 38 87
fax 42 636 18 14
 
  • Festival’s office:
Coordination: Anna Maria Dolińska
e-mail: anna.dolinska@powszechny.pl
tel. 42 633 25 39 ext. 303
e-mail: andrzej.jakubas@powszechny.pl
tel. 42 633 25 39 ext. 317