Zmień rozmiar czcionki

Zmień kontrast

Pozostałe

14. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych (2008 r.)

Szanowni Państwo,
zawsze interesuje nas uniwersalny aspekt teatru, który pozwala na przeżywanie czegoś wspólnie, na współodczuwaniu wątpliwości, które towarzyszą nam przez całe życie. Jest to wątpliwość rozumiana wieloznacznie: jako plotka, pomówienie, wątpliwość Boska, twórcza. To także wątpliwość pojawiająca się w samym człowieku, którego światopogląd i doświadczenie zostają skonfrontowane ze sztuką, a z drugiej strony, konfrontuje swą wrażliwość i reakcje z wrażliwością i reakcjami innych osób na widowni. Wątpliwość leży u podstaw naszego człowieczeństwa. Wątpliwość to niezgoda na zastany stan rzeczy, to potrzeba podjęcia ryzyka i otwierania kolejnych drzwi.

William Shakespeare napisał, że „wątpliwości są jak zdrajcy, sprawiają, że tracimy dobro, które częstokroć moglibyśmy zyskać tylko dlatego, że boimy się spróbować”. Tematem XIV Międzynarodowej edycji Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych jest stan wątpliwości, rozumiany jako pęknięcia, złamania, który mimo wszystko pozostawia nadzieję.

Zapraszam Państwa do konfrontowania własnych odczuć i ocen. Wierzę, ze warto podejmować wysiłek trudnych i zarazem ważnych rozmów o sztuce.

Spotkajmy się w teatrze,
Ewa Pilawska

REPERTUAR 14MFSPiN

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCEBIP