Dyskusje, seminarium i wystawa

"Awangarda to stan umysłu"

Wernisaż: 4 marca o 17.30
Teatr Powszechny w Łodzi, foyer

Wystawa "Awangarda to stan umysłu" prezentuje twórców, którzy w różnych epokach (nie tylko w czasach historycznej awangardy) stawiali sobie za cel rozbicie wszelkich zastanych struktur i nie tylko w sztuce, ale i w zastanej rzeczywistości. Pokazujemy tych, którymi kierował przymus rozbijania wszelkich schematów i dążenie do ubrania w formę – nienazwanego. Stąd wśród artystów są między innymi Antonin Artaud i Arthur Rimbaud, Georgij Gurdżijew i Tatsumi Hijikata, Jerzy Grotowski i Miron Białoszewski.

Multimedialna wystawa przygotowana została we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

Kuratorzy: Magda Kulesza i Krzysztof Kelm

 

"Teatr na żywo czy z DVD" - dyskusja

13 marca o 19.00
Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

To przewrotnie postawione pytanie stanowić będzie punkt wyjścia do dyskusji o granicach sztuki, jej obecnym kształcie i przyszłości oraz znaczeniu internetu i nowych technologii dla teatru. Przyzwyczajeni jesteśmy bowiem uznawać, że immanentną cechą teatru jest jego niepowtarzalność i jednorazowość. Że teatr jest tym wyjątkowym rodzajem sztuki, które za każdym razem powstaje w obecności i świadomości widza. Sztuką w której sensy i wymowa teatralnego dzieła nie tylko dopełnia się w świadomości odbiorcy, ale również zmienia się dzięki jego obecność i interakcji pomiędzy nim a aktorem Z drugiej strony teatr to także ta sztuka, która żywo reaguje na wszelkie przemiany społeczne. W tym również potrzeby współczesnego społeczeństwa korzystającego z nowoczesnych mediów, bazujących na komunikacji internetowej? Jak pokazują działania podejmowane przez współczesnych twórców, aktor i widz nie muszą przebywać w jednej przestrzeni, by wejść w interakcję. Gdzie zatem są granice teatru? Czy w ogóle one istnieją? I jak cyberprzestrzeń wpływa na teatralne dzieło - zarówno jego tworzenia, jak i odbiór? Nad tym zastanowią się uczestnicy dyskusji - praktycy i teoretycy teatru. Moderatorem rozmowy będzie Łukasz Maciejewski.


 Awangarda, teatr i cała reszta” - seminarium

19 marca o 13.00
Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

Seminarium „Awangarda, teatr i cała reszta” podejmie problematykę przeobrażeń formacji awangardowej, od jej historycznych początków, aż po stan dzisiejszy. Uczestnicy dyskusji zastanowią się m.in. nad tym, jakie odmiany sztuki odgrywały podstawową rolę w różnych okresach dziejów awangardy, jakie znaczenie posiadał w jej historii teatr i sztuki performatywne, jaki wpływ na jej transformacje wywarły nowe media. A także jak najnowsze zjawiska artystyczne z pola szeroko rozumianych progresywnych, radykalnych sztuk wizualnych wpływają na kształt i kulturowy status teatru, jakie nowe zjawiska teatralne bądź post-teatralne kształtują się poza tradycyjną dziedziną teatru. Zapytają o znaczenie Internetu i cyberprzestrzeni dla teatru i sztuki performans oraz o społeczny i polityczny potencjał dzisiejszego teatru.

Wśród uczestników seminarium znajdą się zarówno artyści, jak i badacze współczesnych praktyk artystycznych i teatralnych: Annie Abrahams, mieszkająca we Francji holenderska artystka performans, tworząca swoje projekty performatywne w Internecie; Grzegorz Laszuk, lider alternatywnej formacji teatralnej Komuna Otwock, a obecnie – Komuna / Warszawa, łączącej w swych działaniach awangardowy eksperyment z zainteresowaniami społecznymi; Izabella Pluta, pracująca w Szwajcarii i Francji badaczka przeobrażeń współczesnego teatru pod wpływem nowych mediów; Ewa Wójtowicz, autorka książek o sztuce internetowej oraz najnowszych artystycznych tendencjach post-medialnych.

Moderatorem dyskusji będzie Ryszard W. Kluszczyński, badacz współczesnej twórczości artystycznej, w szczególności sztuki nowych mediów, autor licznych książek oraz kurator wystaw prezentujących aktualne awangardowe tendencje artystyczne.

Udostępnij

Tweet Share on Google+