Teatr Powszechny w Łodzi

Spektakl dla bezrobotnych


Teatr Powszechny regularnie organizuje spektakle dla osób bezrobotnych. Wybrane prezentacje w repertuarze pozwalają  osobom bezrobotnym -  na podstawie aktualnego zaświadczenia - kupić bilet w cenie jednego złotego.