Teatr Powszechny w Łodzi

STYCZEń

04
czwartek
05
piątek
07
niedziela
09
wtorek

Duża Sena - spektakl dla emerytów

godz. 19:00

11
czwartek
12
piątek
14
niedziela
16
wtorek

Mała Scena

godz. 10:00

Duża Scena - spektakl dla bezrobotnych

godz. 19:00

17
środa

Mała Scena

godz. 10:00

Duża Sena - spektakl dla emerytów

godz. 19:00

18
czwartek
19
piątek
20
sobota

Spektakl wyjazdowy

godz. 17:00

Spektakl wyjazdowy

godz. 20:00

21
niedziela
22
poniedziałek

Mała Scena

godz. 19:15

23
wtorek

Mała Scena

godz. 10:00

25
czwartek
26
piątek

Duża Scena

godz. 11:00

Mała Scena

godz. 19:15

27
sobota

Mała Scena - spektakl dla bezrobotnych

godz. 16:00

Duża Scena

godz. 19:00

28
niedziela

Duża Scena

godz. 19:00

31
środa

Mała Scena

godz. 19:15