400 000 złotych z Ministerstwa Kultury dla XXV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych!

Teatr Powszechny w Łodzi otrzymał 400 000 złotych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację XXV Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. To najwyższe dofinansowanie dla instytucji kultury otrzymane w Polsce. Kwotę przyznano łódzkiemu Powszechnemu w ramach programu "Teatr i taniec", którego celem jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnej sztuce.

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych jest jednym z najstarszych festiwali teatru zawodowego w Polsce. Stworzyła go Ewa Pilawska, która jest jego dyrektorem artystycznym. 

Program tegorocznej edycji zostanie opublikowany 6 lutego 2019. Podczas XXV edycji Teatr Powszechny w Łodzi zaprezentuje dwie prapremiery - sztukę Radosława Paczochy w reżyserii Adama Orzechowskiego poświęconą życiu i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz "Wracaj" Przemysława Pilarskiego w reżyserii Anny Augustynowicz (będzie to koprodukcja z Teatrem Współczesnym w Szczecinie). 


BIP