Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

Dyskusje, seminaria i wystawa

"Awangarda to stan umysłu"

Wernisaż: 4 marca 2017 o 17.30
Teatr Powszechny w Łodzi, foyer

Wystawa "Awangarda to stan umysłu" prezentuje twórców, którzy w różnych epokach (nie tylko w czasach historycznej awangardy) stawiali sobie za cel rozbicie wszelkich zastanych struktur i nie tylko w sztuce, ale i w zastanej rzeczywistości. Pokazujemy tych, którymi kierował przymus rozbijania wszelkich schematów i dążenie do ubrania w formę – nienazwanego. Stąd wśród artystów są między innymi Antonin Artaud i Arthur Rimbaud, Georgij Gurdżijew i Tatsumi Hijikata, Jerzy Grotowski i Miron Białoszewski.

Multimedialna wystawa przygotowana została we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

Kuratorzy: Magda Kulesza i Krzysztof Kelm

 

"Teatr na żywo czy z DVD" - dyskusja

13 marca 2017 o 19.00
Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

To przewrotnie postawione pytanie stanowić będzie punkt wyjścia do dyskusji o granicach sztuki, jej obecnym kształcie i przyszłości oraz znaczeniu internetu i nowych technologii dla teatru. Przyzwyczajeni jesteśmy bowiem uznawać, że immanentną cechą teatru jest jego niepowtarzalność i jednorazowość. Że teatr jest tym wyjątkowym rodzajem sztuki, które za każdym razem powstaje w obecności i świadomości widza. Sztuką w której sensy i wymowa teatralnego dzieła nie tylko dopełnia się w świadomości odbiorcy, ale również zmienia się dzięki jego obecność i interakcji pomiędzy nim a aktorem Z drugiej strony teatr to także ta sztuka, która żywo reaguje na wszelkie przemiany społeczne. W tym również potrzeby współczesnego społeczeństwa korzystającego z nowoczesnych mediów, bazujących na komunikacji internetowej? Jak pokazują działania podejmowane przez współczesnych twórców, aktor i widz nie muszą przebywać w jednej przestrzeni, by wejść w interakcję. Gdzie zatem są granice teatru? Czy w ogóle one istnieją? I jak cyberprzestrzeń wpływa na teatralne dzieło - zarówno jego tworzenia, jak i odbiór? Nad tym zastanowią się uczestnicy dyskusji - praktycy i teoretycy teatru. Moderatorem rozmowy będzie Łukasz Maciejewski.


 „Awangarda, teatr i cała reszta” - seminarium

19 marca 2017 o 13.00
Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

Seminarium „Awangarda, teatr i cała reszta” podejmie problematykę przeobrażeń formacji awangardowej, od jej historycznych początków, aż po stan dzisiejszy. Uczestnicy dyskusji zastanowią się m.in. nad tym, jakie odmiany sztuki odgrywały podstawową rolę w różnych okresach dziejów awangardy, jakie znaczenie posiadał w jej historii teatr i sztuki performatywne, jaki wpływ na jej transformacje wywarły nowe media. A także jak najnowsze zjawiska artystyczne z pola szeroko rozumianych progresywnych, radykalnych sztuk wizualnych wpływają na kształt i kulturowy status teatru, jakie nowe zjawiska teatralne bądź post-teatralne kształtują się poza tradycyjną dziedziną teatru. Zapytają o znaczenie Internetu i cyberprzestrzeni dla teatru i sztuki performans oraz o społeczny i polityczny potencjał dzisiejszego teatru.

Wśród uczestników seminarium znajdą się zarówno artyści, jak i badacze współczesnych praktyk artystycznych i teatralnych: Annie Abrahams, mieszkająca we Francji holenderska artystka performans, tworząca swoje projekty performatywne w Internecie; Grzegorz Laszuk, lider alternatywnej formacji teatralnej Komuna Otwock, a obecnie – Komuna / Warszawa, łączącej w swych działaniach awangardowy eksperyment z zainteresowaniami społecznymi; Izabella Pluta, pracująca w Szwajcarii i Francji badaczka przeobrażeń współczesnego teatru pod wpływem nowych mediów; Ewa Wójtowicz, autorka książek o sztuce internetowej oraz najnowszych artystycznych tendencjach post-medialnych.

Moderatorem dyskusji będzie Ryszard W. Kluszczyński, badacz współczesnej twórczości artystycznej, w szczególności sztuki nowych mediów, autor licznych książek oraz kurator wystaw prezentujących aktualne awangardowe tendencje artystyczne.


"Przestrzenie dialogu. Twórczość Wojciecha Bruszewskiego na skrzyżowaniu mediów i tendencji artystycznych" - seminarium

25 czerwca o 15.00
Teatr Powszechny w Łodzi, Mała Scena

W ramach XXIIII Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych na Małej Scenie Teatru Powszechnego odbędzie się seminarium zatytułowane " Przestrzenie dialogu. Twórczość Wojciecha Bruszewskiego na skrzyżowaniu mediów i tendencji artystycznych”, którego moderatorem będzie prof. Ryszard Kluszczyński, wybitny badacz sztuki nowych awangardowej i sztuki nowych mediów.

W seminarium wezmą udział: David Curtis (wirtualnie), Monika Górska-Olesińska, Lech Lechowicz, Filip Pudło i Marek Wasilewski. Uczestnicy seminarium, w indywidualnych wystąpieniach oraz wspólnej dyskusji scharakteryzują twórczość artysty, którego dzieła należą do najważniejszych osiągnięć awangardowej sztuki w Polsce. Przedmiotem refleksji będą różne obszary twórczej pracy Bruszewskiego: fotografia, film, obiekty i instalacje, sztuka komputerowa, literatura i teatr, a w szczególności wzajemne interakcje tych wszystkich mediów oraz wielu różnych tendencji wyznaczających wspólnie bogactwo sztuki tego artysty. Wśród podjętych wątków znajdą się także rozważania dotyczące pracy dydaktycznej Bruszewskiego oraz znaczenia jego dokonań dla kolejnych pokoleń artystów.


BIP