Fundusz Wsparcia Kultury: otrzymamy ponad 970 000 zł rekompensaty za utracone wpływy z biletów

Ogłoszono listę beneficjentów Funduszu Wsparcia Kultury, który finansowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Na utrzymanie miejsc pracy i nowe premiery otrzymaliśmy 973 315 zł! Gratulujemy wszystkim - dla wielu instytucji te środki to tzw. „być albo nie być”.
 
Mechanizm obliczania wsparcia był prosty - instytucje kultury mogły aplikować o równowartość 40%, a organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy o równowartość 50% udokumentowanych przychodów uzyskanych w 2019 roku (w okresie od marca do czerwca). Im więcej środków w „normalnym roku” dany podmiot pozyskiwał samodzielnie, im więcej sprzedawał biletów, tym więcej mógł otrzymać rekompensaty.

BIP