Zmień rozmiar czcionki

Zmień kontrast

Pozostałe

Idea Polskiego Centrum Komedii

Celem realizowanego w Teatrze Powszechnym autorskiego projektu Ewy Pilawskiej jest stworzenie możliwości rozwoju współczesnej polskiej komedii w jak najszerszym jej spektrum oraz wypracowanie nowoczesnego języka gatunku. Projekt traktujemy kompleksowo: od przeprowadzenia konkursu na tekst komediowy, konfrontacji warsztatowych różnych technik dramatopisarskich, poprzez promocję nowoczesnego spojrzenia na komedię po prezentację wyników pierwszych konfrontacji poprzez prapremiery wyłonionych przez autorytety w dziedzinie komedii tekstów.

Zależy nam na zainspirowaniu i motywowaniu środowiska profesjonalnych twórców teatru oraz debiutantów i amatorów do wypracowania języka nowoczesnej polskiej komedii, w tym celu zaproszono do współpracy specjalistów teatralnych (reżyserzy, scenografowie, dramatopisarze, teatrolodzy, recenzenci) oraz początkujących, młodych, uzdolnionych twórców (reżyserzy, dramatopisarze).

W ramach Centrum konfrontujemy najnowsze teksty komediowe z nowoczesną estetyką teatralną. Radę Polskiego Centrum Komedii tworzą m.in prof. Dobrochna Ratajczak (teatrolog i dramatolog, jeden z największych w Europie autorytetów w dziedzinie komedii, kierownik Zakładu Dramatu i Teatru w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka ok. 200 prac naukowych) oraz Juliusz Machulski (reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny, scenarzysta i autor sztuk teatralnych, producent).

Teatr tworzy także elektroniczną bibliotekę tekstów komediowych, pozwalającej na lepszy kontakt i większą możliwość różnorodności repertuarowej dla polskich teatrów.

W perspektywie projekt zakłada także promocję najnowszej twórczości dramatycznej za granicą oraz zachęcenie zagranicznych agencji do wystawiania polskich najnowszych tekstów. W tym celu najlepsze konkursowe teksty komediowe zostaną przetłumaczone na języki obce (angielski, niemiecki, francuski) wydane i dystrybuowane zagranicą.

Chcąc zbliżyć się do specyfiki humoru danego obszaru kulturowego planujemy prezentację tekstów dramatycznych w scenicznej interpretacji reżyserów tego właśnie obszaru. Planujemy do wystawiania tekstów angielskich zaprosić reżysera z Anglii, francuskiej komedii – z Francji, itd.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


BIP