Zmień rozmiar czcionki

Zmień kontrast

Pozostałe

Menu

Kierownictwo jednostki

Dyrektor Teatru – Ewa Pilawska 
Kieruje i zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz. 
Określa podział zadań pomiędzy pracowników w regulaminie organizacyjnym Teatru i udziela pełnomocnictw. Dokonuje czynności prawnych w imieniu Teatru i odpowiada za prowadzenie jego gospodarki finansowej. Organizuje działalność Teatru, poprzez dbanie o realizację działalności programowej, finansowej i inwestycyjnej oraz kształtowanie kierunków działalności merytorycznej i artystycznej.
Od 13 października 1995 roku Ewa Pilawska pełni funkcję Dyrektora Teatru Powszechnego w Łodzi. Od ponad 30 lat pracuje nieprzerwanie w teatrze, z czego 6 lat jako kierownik, 3 lata jako zastępca dyrektora.

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych  – Zenon Migdalski, ekonomista, biegły rewident
zenon.migdalski@powszechny.pl, tel. 42 633 25 39 wew. 307
- wykonuje zadania określone w Regulaminie organizacyjnym Teatru,
- reprezentuje Teatr na zewnątrz na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

Główny księgowy – Małgorzata Kwiecińska, ekonomista, biegły rewident
malgorzata.kwiecinska@powszechny.pl; tel. 42 633 25 39 wew. 306
Kieruje działem księgowym i nadzoruje obsługę finansową Teatru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ilość wyświetleń: 4923
Utworzono dnia 2019-09-01 przez Czesław Wojtczak

BIP