Kontakt

Teatr Powszechny w Łodzi

ul. Legionów 21, 91-069 Łódź
tel. 42 633 25 39 centrala
NIP: 724 000 46 79
Regon: 000279166
e-mail: teatr@powszechny.pl

Aleksandra Polatowska
tel. 42 632 38 87
fax. 42 636 18 14
e-mail: sekretariat@powszechny.pl
e-mail: inspektor.odo@powszechny.pl
Andrzej Jakubas
tel. 42 633 25 39 wew. 317
e-mail: andrzej.jakubas@powszechny.pl 
Miłosz Słota
tel. 42 633 25 39 wew. 329
e-mail. milosz.slota@powszechny.pl 
Małgorzata Myszkowska
tel. 42 633 25 39 wew. 335, 
e-mail: malgorzata.myszkowska@powszechny.pl
wtorek-piątek: 9.00-19.00
sobota-niedziela: 13.00-19.00
tel. 42 633 50 36
tel. 42 633 25 39 wew. 314
e-mail: bilety@powszechny.pl
Specjalista ds. Promocji i Reklamy: Justyna Tomczak
tel. 42 633 25 39 wew. 345
e-mail: justyna.tomczak@powszechny.pl
główna księgowa: Małgorzata Kwiecińska
tel. 42 633 25 39 wew. 306
e-mail: ksiegowosc@powszechny.pl
kierownik literacki: Anna Maria Dolińska
tel. 42 633 25 39 wew. 303
e-mail: anna.dolinska@powszechny.pl
kierownik: Edward Kołtek
tel. 42 630 33 95
e-mail: techniczny@powszechny.pl
e-mail: edward.koltek@powszechny.pl
zastępca kierownika: 42 630 72 68
Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Ewa Pilawska
e-mail: ewa.pilawska@powszechny.pl
tel. 42 632 38 87
fax. 42 636 18 14
Koordynacja: Anna Maria Dolińska
e-mail: anna.dolinska@powszechny.pl
tel. 42 633 25 39 wew. 303
e-mail: andrzej.jakubas@powszechny.pl
tel. 42 633 25 39 wew. 317
centrala: 42 633 25 39


BIP