Zmień rozmiar czcionki

Zmień kontrast

Pozostałe

"Krystian Lupa. Artysta. Wizjoner" - jak zamówić książkę?

Książkę „Krystian Lupa. Artysta. Wizjoner” można kupić w kasie Teatru Powszechnego w Łodzi w cenie 35 złotych. Osoby spoza Łodzi mogą zamówić ksiązkę kurierem - regulamin sprzedaży wysyłkowej zamieszczamy poniżej.

 

Regulamin sprzedaży wysyłkowej książki „Krystian Lupa. Artysta. Wizjoner”: 

1. Wartość książki „Krystian Lupa. Artysta. Wizjoner” to 35,00 PLN.

2. Książka wysyłana jest tylko do Nabywców spoza Łodzi.

3. Zamówienia książki „Krystian Lupa. Artysta. Wizjoner” należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bilety@powszechny.pl. W treści zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, adres Nabywcy, numer telefonu oraz złożyć oświadczenia o poniższej treści: „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem sprzedaży i wysyłki książki „Krystian Lupa. Artysta. Wizjoner”.

4. Teatr Powszechny w Łodzi po otrzymaniu zamówienia przesyła Nabywcy informację w zakresie należnej do uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości książki (+koszt przesyłki) oraz numeru rachunku bankowego, na który należy uiścić wskazaną kwotę.

5. Teatr Powszechny w Łodzi po otrzymaniu przelewu, wyśle kurierem na wskazany adres zamówioną książkę. Wysyłka jest realizowana raz w tygodniu w każdy czwartek. 

6. Zgodnie z art. 6 ust. 1b) rozporządzenia unijnego (RODO) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 


BIP