Nadzwyczajna Złota Maska dla Teatru Powszechnego w Łodzi!

Teatr Powszechny w Łodzi otrzymał Nadzwyczajną Złotą Maskę za realizowaną od lat koncepcję "Teatru blisko ludzi" - autorską ideę dyrektor Ewy Pilawskiej. Składające się na nią premiery, Festiwal, działania edukacyjne i społeczne zostały wyróżnione przez Kapitułę Złotych Masek, która przyznała maskę "za konsekwentne i skuteczne łączenie różnorodnej formy działań twórczych oraz edukacyjnych służących utrwalaniu własnego wizerunku artystycznego". Dziękujemy!


BIP