Ósmy "Sezon w pięknie"

13 maja 2018 o 16:00 zapraszamy na ósmą odsłonę "Sezonu w pięknie". Tym razem bohaterami spotkania będą Hans Magnus Enzensberger i Kacper Bartczak. Ich wiersze przeczytają nasi aktorzy – Mirosław Henke i Artur Zawadzki, a spotkanie poprowadzi Piotr Grobliński. 

Hans Magnus Enzensberger to poeta niezwykły, odmienny i oryginalny nawet na tle XX-wiecznych awangardzistów. Urodzony w 1929 roku w Niemczech, od debiutu w połowie lat 50. tworzy swe utwory techniką montażu, czerpiąc ze wszystkich warstw języka. W jego wierszach pojawiają się wyrażenia i zwroty z języka potocznego, elementy specjalistycznego żargonu z różnych dziedzin nauki, zwroty obcojęzyczne, cytaty, napisy informacyjne. Z tego wszystkiego Enzensberger składa swoje poematy, często poświęcone wybitnym postaciom świata nauk ścisłych, wynalazcom, filozofom. Jest wybitnym znawcą i popularyzatorem matematyki, docenianym przez specjalistów w tej dziedzinie. Łączy wiedzę i precyzję myślenia z ironicznym tonem i eksperymentami formalnymi. Inteligentna, błyskotliwa poezja Enzensbergera od ponad pół wieku fascynuje czytelników i krytyków.

O wierszach Hansa Magnusa Enzensbergera porozmawiamy z Kacprem Bartczakiem - poetą, tłumaczem i krytykiem, autorem sześciu tomów poetyckich oraz zbioru esejów krytyczno-literackich Świat nie scalony (Biuro Literackie, 2009), za który otrzymał Nagrodę Literatury na Świecie, członkiem kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz. Bartczak nominowany był do nagród Silesius i Gdynia za tom Wiersze organiczne (Dom Literatury, Łódź 2015) i jest stypendystą Fundacji Fulbrighta i Fundacji im. Tadeusza Kościuszki. Na co dzień Kacper Bartczak wykłada literaturę amerykańską na anglistyce Uniwersytetu Łódzkiego. Jego badania naukowe łączą filozofię, teorię literatury i literaturę.

Teatr Powszechny w Łodzi
Niedziela, 13 maja 2018 r. o 16:00
Wstęp: na podstawie biletów na dowolny spektakl Teatru Powszechnego w Łodzi w sezonie 2017/18 lub na podstawie biletu w cenie 1 złoty (sprzedaż w kasie Teatru)


BIP