Otwarta Scena

„Otwarta scena. Krytyka teatralna w praktyce” - zainicjowany przez Teatr Powszechny w Łodzi projekt współorganizowany z Uniwersytetem Łódzkim dla studentów Międzynarodowych Studiów Kulturowych UŁ w ramach obowiązkowego programu studiów.

Celem kursu jest przygotowanie studentów do świadomego odbioru dzieła teatralnego, wskazanie na wielowymiarowość sztuki teatru i relacji, które zachodzą między poszczególnymi tworzywami spektaklu - tekstem, scenografią, inscenizacją. W ramach zajęć przedstawiane są najważniejsze zjawiska i osobowości polskiej krytyki teatralnej, a także różnorodne wzorce wypowiedzi krytycznej. W programie kursu istotne miejsce zajmuje również kształcenie praktycznych umiejętności uprawiania różnych gatunków wypowiedzi krytycznej. Zajęcia służą zdobywaniu umiejętności opisu i interpretacji spektaklu teatralnego oraz pisania i redagowania tekstów krytycznych. Ważnym aspektem kursu jest możliwość obejrzenia spektakli granych na deskach Teatru Powszechnego w Łodzi oraz uczestniczenia studentów w pracy redakcyjnej. W ramach kursu będą się również odbywać spotkania warsztatowe z poszczególnymi krytykami teatralnymi oraz spotkania, umożliwiające zapoznanie się z poszczególnymi etapami powstawania spektaklu teatralnego (udział w próbach).

Zajęcia ze studentami w semestrze letnim w roku akademickim 2014/2015 prowadzą: Jacek Wakar, Dominika Łarionow, Łukasz Drewniak oraz Aneta Kyzioł.

Jacek Wakar - krytyk teatralny, dziennikarz. Szef Redakcji Publicystyki Kulturalnej II Programu Polskiego Radia, juror Warszawskiej Premiery Literackiej, wcześniej szef działu kultury w „Przekroju” oraz „Dzienniku”, redaktor naczelny „Foyer” oraz „Kultury” (dodatek do „Dziennika”). Stały współpracownik „Więzi”, „Teatru”, „Wprost” oraz TVP Kultura. Autor wielu recenzji teatralnych i filmowych.

Dominika Łarionow - adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Publikowała na łamach czasopism "Dialog", "Didaskalia", "Tygiel Kultury". Autorka hasła: "historia scenografii" w polskiej edycji Encyklopedii Britannica (2004). Współpracowała w latach 90. z "Gazetą Wyborczą" i "Elle". Od 1998 r. członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od 2000 roku członek FIRT/IFTR, a od 2006 convener Scenography Working Group FIRT/IFTR.

Łukasz Drewniak – krytyk teatralny, recenzent „Przekroju”, „Dziennika, Gazety Prawnej”, felietonista pisma „Bluszcz”. Założyciel gazety teatralnej „Didaskalia”, współpracownik miesięczników „Dialog” i „Teatr” oraz TVP Kultura. W latach 2002-2005 dyrektor artystyczny Krakowskich Reminiscencji Teatralnych. Przez jedenaście lat członek Komisji Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Aneta Kyzioł – krytyk teatralny, recenzentka, publikowała m.in. w miesięczniku „Teatr” i „Scena”. Od 2004 r. w redakcji „Polityki”, w dziedzinie kultury, gdzie zajmuje się teatrem i kulturą młodych.

Koordynator projektu: Justyna Tomczak (tel. 42 633 25 39 wew. 324, e-mail: justyna.tomczak@powszechny.pl)


BIP