Prapremiera "Niepodległa. Miasto" na Dotknij Teatru 2019

W sobotę i w niedzielę (6 i 7 kwietnia 2019) w ramach Dotknij Teatru na ulicy Legionów zaprezentowaliśmy spektakl "Niepodległa. Miasto" zrealizowany przez Arkadiusza Wójcika i Małgorzatę Gożdzik wspólnie z grupą seniorów „Jesteśmy” oraz młodzieżą pozostającą pod opieką Stowarzyszenia MONAR. Spektakl opowiedział o Łodzi - od momentu odzyskania przez Polskę niepodległości po współczesność. Opowiedział o mieście, a przede wszystkim ulicy widzianej oczami jej mieszkańców. Mówił zarówno o historii miasta (którą znamy z dokumentów, opowieści dziadków i rodziców), jak i współczesności (którą sami kształtujemy i interpretujemy). Jaka jest Łódź? Czy możemy coś zmienić? Czy pamiętamy o ludziach, którzy ją budowali?

Spektakl plenerowy Teatru Powszechnego w Łodzi dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Łodzi w ramach łódzkiej edycji Dotknij Teatru 2019. Organizatorem projektu jest Poleski Ośrodek Sztuki.
Spektakl dofinansowano ze środków Fundacji "Orlen - Dar Serca".


BIP