"Siódmy anioł" według Zbigniewa Herberta i Macieja Wojtyszki

Trwają próby do spektaklu "Siódmy anioł" w reżyserii Macieja Wojtyszki. Prapremiera odbędzie się 21 kwietnia na Małej Scenie.

Sztuka, w oparciu o utwory Zbigniewa Herberta, stawia pytania o kondycję człowieka w świecie, o sens człowieczeństwa, o jego wzloty, upadki i ograniczenia. Czym jest wiara, czy Bóg istnieje i co to dla nas znaczy? W spektaklu znajdą się wiersze najbardziej znane, jak "Homilia", "Siódmy anioł" czy "Brewiarz" oraz te nieco mniej popularne. Spektakl będzie połączeniem słowa i muzyki, dialogów i monologów - tworzących klimat zdegradowanej rzeczywistości, pozbawionej wartości, którymi można by się kierować.

"Siódmy anioł"
Scenariusz i reżyseria: Maciej Wojtyszko
Muzyka: Irina Blohina
Ruch sceniczny: Jarosław Staniek
Scenografia: Wojciech Stefaniak
Obsada: Małgorzata Goździk, Marta Jarczewska, Karolina Krawczyńska, Jarosław Dziedzic, Arkadiusz Wójcik

Rok 2018 jest Rokiem Zbigniewa Herberta. W lipcu mija 20. Rocznica śmierci poety. Jak podkreślono w uchwale, ustanawiającej obchody: "W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce - kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu - kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności - samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę".


BIP