Zmień rozmiar czcionki

Zmień kontrast

Pozostałe

Menu

Status prawny

Teatr Powszechny w Łodzi jest miejską instytucją kultury, której organizatorem jest miasto Łódź i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Teatr posiada osobowość prawną, działa we własnym imieniu i na własny rachunek.
Siedzibą Teatru jest miasto Łódź, ul.Legionów 21, a terenem jego działania obszar całego kraju.

Statut Teatru
Schemat organizacyjny
Regulamin organizacyjny
Kodeks_Etyki_Pracownika_Teatru_Powszechnego
Ilość wyświetleń: 3389
Utworzono dnia 2019-09-01 przez Czesław Wojtczak

BIP