XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

Wszystkie informacje na temat Festiwalu znajdują się na stronie: http://powszechny.pl/pl/festiwal/

Bilety

Kiedy gramy

23 marca     Teatr Powszechny w Łodzi
24 marca     Teatr Powszechny w Łodzi
29 marca     Teatr Powszechny w Łodzi

BIP