Warsztaty

Warsztaty dramaturgiczne

Warsztaty to jedna z inicjatyw Polskiego Centrum Komedii, mająca na celu zachęcenie młodych dramaturgów oraz amatorów, chcących spróbować swych sił w materii pisania dla teatru, do zainteresowania się komedią. W trakcie, trwających cały sezon, warsztatów doświadczeni i uznani twórcy polskiej sceny dramatopisarskiej zdradzają uczestnikom tajniki swojej pracy, dzieląc się z nimi swoimi doświadczeniami zawodowymi. Spotkania takie odbywają się cyklicznie i nastawione są na samodzielną pracę warsztatową uczestników pod okiem prowadzącego.

Sezon 2009-2010

Pierwsze warsztaty poprowadził Maciej Wojtyszko, znany reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny. Jest również autorem książek dla dzieci i młodzieży, wykładowcą Akademii Teatralnej w Warszawie oraz członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W kwietniu 2009 roku zrealizował w naszym teatrze Roszadę Pawła Mossakowskiego.
Wojtyszko dzielił się z uczestnikami własnymi doświadczeniami, prezentował podstawowe różnice formalne pomiędzy utworem komediowym a innymi rodzajami utworów scenicznych, podpowiadał o czym należy pamiętać przy komponowaniu fabuły, rozkładaniu napięć i akcentów w sztuce. Podczas kolejnych spotkań prezentował również rozmaite „narzędzia” dramatopisarskie z jakich korzystać mogą przyszli dramaturdzy. Prowadzone przez niego zajęcia zaowocowały powstaniem sztuki Bez tytułu, którą napisali wspólnie uczestnicy projektu. Została ona dwukrotnie zaprezentowana przez aktorów Teatru Powszechnego. Podczas otwartego czytania z publicznością, oraz w ramach Teatru Czytanego dla osób niewidomych i słabo widzących.  

Sezon 2010-2011

W sezonie 2010-2011 zajęcia prowadził mistrz polskiej komedii – Juliusz Machulski. Uznawany za jednego z najlepszych i najbardziej znanych twórców polskiego kina, autor niezapomnianego Vabanku i Seksmisji, dzielił się z uczestnikami warsztatów zarówno wskazówkami dotyczącymi pisania utworów komediowych, jak i informacjami na temat dalszych losów gotowego już tekstu. Jako reżyser, producent i dyrektor studia filmowego Zebra, opowiadał o pracy nad tekstem od momentu zamknięcia prac dramatopisarskich, do chwili realizacji scenicznej, czy filmowej gotowego materiału. Machulski, który mógł już korzystać z doświadczeń, jakie przyniósł pierwszy sezon warsztatów, zaproponował uczestnikom pracę w grupach. Kilkuosobowe zespoły pod jego kierunkiem pisały równolegle własne teksty komediowe, które w trakcie kolejnych spotkań były prezentowane i wspólnie omawiane przez prowadzącego i uczestników, dając im tym samym możliwość samodzielnego odpowiadania sobie na pytania i aktywne szukanie rozwiązań dla problemów przed jakimi stawali. W wyniku tak prowadzonych warsztatów powstało kilka tekstów komediowych, nad których ostatecznym rysem uczestnicy warsztatów pracowali jeszcze po zakończeniu sezonu.


BIP