Zespół ds. modernizacji

Specjalista ds. robót kontrukcyjno-budowlanych - Przemysław Solarek

Specjalita ds. robót sanitarnych, wentylacji i ogrzewania - Piotr Kurpienik

Specjalista ds. robót energetycznych i niskoprądowych - Jerzy Jagas

Kierownik projektu - Magdalena Janus Hibner

Specjalista ds. prawnych - Monika Kłeczek

Koordynator ds. rozliczeń - Kinga Gromek


BIP