Koncepcja programowa dla Teatru Powszechnego w Łodzi

W związku wprowadzeniem przez Urząd Miasta Łodzi zasady jawności koncepcji programowych dyrektorów miejskich instytucji kultury, na podstawie których podpisane zostały z nimi kontrakty, publikujemy treść koncepcji programowej Teatru Powszechnego w Łodzi złożonej przez dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi Ewę Pilawską. Jej udostepnienie na stronie internetowej Teatru dodatkowo ułatwi wszystkim dostęp do założeń merytorycznych funkcjonowania Teatru. 

W związku z faktem, że kontrakt jest na półmetku, publikujemy – dla informacji widzów – sprawozdanie z działalności Teatru w kontekście założeń koncepcji programowej. Poniżej zamieszczamy koncepcję w oryginalnym brzmieniu uzupełnioną o komentarze na temat realizacji założeń koncepcji. Komentarze zostały umieszczone na koniec każdego z podrozdziałów koncepcji programowej na stronach obwiedzionych niebieskimi ramkami (sprawozdanie z działalności - stan na wrzesień 2018).

Pobierz dokument w formacie pdf


BIP